Privacyverklaring

 

Samen met Daphne, gevestigd aan Jonge Arnoldusstraat 122
1501 VW, Zaandam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Contact persoon: Daphne de Leeuwerk
Tel. Nummer: 06-50514389
E-mail adres: daphne@deleeuwerk.nl
Website: samenmetdaphne.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en/ of hebt aangegeven dat je informatie wil ontvangen in de vorm van mijn nieuwsbrief, dan verwerk ik jouw persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer
  • E-mailadres
  • Relevante informatie over het verloop van de sessies
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Ik houd van iedereen die een traject of een losse sessie volgt een dossier bij waarin ik kort beschrijf wat er in de sessies is gebeurt.
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via daphne@deleeuwerk.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het voeren van een administratie
– Verzenden van een nieuwsbrief als je je daarvoor hebt opgegeven
– Je te kunnen bereiken via telefoon of e-mail.
– Het voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte
– Jou zo goed mogelijk kunnen begeleiden tijdens een traject.

Geautomatiseerde besluitvorming
Samen met Daphne neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Samen met Daphne) tussen zit.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Samen met Daphne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Maak je gebruik van de diensten van Samen met Daphne, dan is er een wettelijke verplichting van een bewaartermijn van 7 jaar van alle gegevens die zijn verstrekt met betrekking tot betaling en contact.

Ontvang je mijn nieuwsbrief dan blijven naam, emailadres, IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat typen bewaard tot uitschrijving.

Voor jouw dossier hanteer ik een bewaartermijn van 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Samen met Daphne verstrekt uitsluitend aan derden op jouw directe verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals controle door de belastingdienst.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
Samen met Daphne gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies op de site zelf die geen inbreuk maken op je privacy. Samen met Daphne maakt geen gebruik van Google analytics. Wel staan er cookies op van Mailchimp (voor de nieuwsbrief). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt meer informatie vinden over cookies op ConsuWijzer. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wat je altijd kunt doen is ‘cookies van derden’ automatisch uitschakelen in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden. En je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel blokkeren per domein. Meer informatie over hoe je dit kunt doen kun je vinden op Your Online Choises.
Ik werk met een aantal bedrijven samen van wie ik de privacyverklaringen graag aan je verstrek:
WordPress
Mailchimp
Facebook
LinkedIn

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samen met Daphne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar daphne@deleeuwerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

Samen met Daphne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Samen met Daphne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en zorg voor voldoende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

NameBright - Coming Soon